Hvad er Kolding Krøniken?
Kolding Krøniken er et nytænkende litterært værk/projekt, der skrives af 11 kendte danske forfattere. I skriveprocessen går forfatterne i dialog med deres publikum/læsere, og Kolding Krøniken vil blive et spraglet kollektivt værk der favner romanens, essayets, novellens, klummens, journalistikkens samt beslægtede genrers former – måske opstår en ny genre/form i forløbet?

Der er indgået aftale om deltagelse i Kolding Krøniken med forfatterne Thorstein Thomsen, Mette Winge, Louis Jensen, Simon Fruelund, Maria Helleberg, Merete Pryds Helle, Gretelise Holm, Lars Frost, Marianne Gade, Jeppe Brixvold og Pablo Llambías.

Kolding Krøniken skrives i Kolding i perioden august 2008 – juni 2009 med skriveperiode for den enkelte forfatter de første 14 dage i en af de pågældende måneder. Forfatteren arbejder på biblioteket i lokalet Holm’s, hvorfra der er udsigt til Slotssøen og Koldinghus.

Forløbets opbygning
Og så er det skrevne ord frit og papiret blankt og krævende, men der er hjælp at hente. Forfatterne skriver med udgangspunkt i hvad der skete i Kolding og verden en bestemt dato og måned, med 10 års intervaller.

Den første forfatter skriver i perioden den 1. – 14. august og tager udgangspunkt i den 1. august 1908, den anden forfatter skriver i perioden 1. – 14. september 2008 og tager udgangspunkt i den 1. september 1918, o.s.v. , så den sidste forfatter skriver i perioden den 1. – 14. juni 2009 med udgangspunkt i den 1. juni 2008, men fører projektet helt op til nutiden.

Forfatterne skriver som nævnt med udgangspunkt i en dato i fortiden, men det står alle forfattere frit for, om de også vil drage paraleller til den nutid, de befinder sig i på skrivetidspunktet. Det den første forfatter måtte have startet og ikke afsluttet kan den efterfølgende forfatter gå videre med, foruden den bestemte dato hver enkelt forfatter tager udgangspunkt i.

Kom i kontakt med forfatterne
Det vil endvidere være muligt for interesserede at kontakte forfatteren via hjemmesiden. For de besøgende på biblioteket vil der på hverdage mellem kl. 14-16 være adgang til at tale med forfatteren og komme med idéer til værket. Man kan således (forsøge at) påvirke værket, og forfatteren kan indgå i en dialog med interesserede borgere. Forfatteren arbejder således delvist i det offentlige rum og ikke kun i det sædvanlige ”lukkede” rum.

Offentliggørelse af Kolding Krøniken
Kolding Krøniken publiceres løbende (når den enkelte forfatter har afsluttet sit bidrag) på hjemmesiden www.koldingkroeniken.dk.

Efter færdiggørelse af værket udgives Kolding Krøniken i bogform og præsenteres af forfatterne på Trekantområdets Litteraturfestival i uge 40 i oktober 2009.

Reklamer


Forfatter oversigt

Simon Fruelund
Skriver om 1908 i august 2008

Pablo Llambías
Skriver om 1918 i september 2008

Maria Helleberg
Skriver om 1928 i oktober 2008

Merete Pryds Helle
Skriver om 1938 i november 2008

Lars Frost
Skriver om 1948 i december 2008

Thorstein Thomsen
Skriver om 1958 i januar 2009

Louis Jensen
Skriver om 1968 i februar 2009

Gretelise Holm
Skriver om 1978 i marts 2009

Jeppe Brixvold
Skriver om 1988 i april 2009

Mette Winge
Skriver om 1998 i maj 2009

Marianne Gade
Skriver om 2008 i juni 2009

Reklamer

%d bloggers like this: